ปฐมวัย

นางสิริวิภา แสงจันทร์
ครู คศ.3

นางพัทยา อู่อ้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางจิดาภา สุภาภา
ครูอัตราจ้าง